Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem wag do legalizacji oraz samą legalizacją. Zapewniamy krótkie terminy realizacji, co zapewnia naszym klientom ciągłość pracy. Zlecając nam legalizację klient oszczędza czas. Warto pamiętać, że ważność legalizacji wynosi 25 miesięcy a podlegają jej wagi:

  • używane w obrocie handlowym;
  • będące podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
  • używane podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
  • stosowane w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
  • służące do sporządzania lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
  • używane w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
  • używane przy paczkowaniu towarów

Warto pamiętać, że przepisy Unii Europejskiej mówią, że wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym, a ich używanie może skutkować karami finansowymi ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej.

Jeśli chodzi o nowe wagi - posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Wtedy okres ważności wynosi 3 lata (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).


W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na każde pytanie